Utbildning om digitalisering

Pressmeddelande från TDC:
Digitaliseringen är vår tids stora teknikskifte i näringslivet. IT-investeringsbeslut fattas av många fler än IT-cheferna i dag, därför krävs att fler beslutsfattare har kunskap om vad digitaliseringen innebär – och hur man kan utnyttja den på bästa sätt. Många beslutsfattare saknar relevant kompetens för detta.

Kursen ”Digital transformation”, den första i sitt slag i Sverige, har syftet att höja den strategiska kompetensen bland beslutsfattare inför den digitala transformationsprocessen.

Om utbildningen:
* Fokus på beslutsfattare som medverkar i IT-relaterade affärs- och verksamhetsbeslut.
* Kursen behandlar de strategier, metoder och verktyg som är relevanta inför digitalisering av verksamheter.
* Föreläsare är bland andra professorer från KTH samt vd:ar och IT- och managementspecialister från såväl offentlig som privat verksamhet.
* Utbildningen startar i slutet av februari, 2016, i Stockholm.

– Idén till utbildningen har vuxit fram. Efter att vi kartlagt IT-chefen och dess roll i ett tiotal undersökningar genom åren vet vi det stora värde denna person bidrar med till affärsverksamheten. Men i dagens allt mer digitaliserade arbetsliv, då fler än någonsin tar it-relaterade affärs- och verksamhetsbeslut, räcker inte det. Därför undersökte vi även andra beslutsfattares it-kompetens, säger Erik Heilborn, vd TDC Sverige.

Undersökningen från TNS Sifo, som beställdes av TDC under sommaren 2015, visade bland annat:
* Endast tre av tio av de som varit delaktiga i att fatta it-strategiska beslut säger att de har tillräcklig IT-kompetens att göra det.
* Hälften av de 500 personerna i undersökningen uppgav att deras arbetsplats inte har satsat på IT-kompetensutveckling utanför IT-avdelningen.

– Dessa resultat visar på en stor, outnyttjad resurs. Kan vi genom utbildning höja den strategiska kompetensen inför ledningsbeslut kring digitalisering skapas en större digital förståelse – och därmed möjligheter till ökad lönsamhet och effektivitet, avslutar Erik Heilborn.

Landets ledande tekniklärosäte KTH kommer att arrangera kursen.

– Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för att utveckla och införa helt nya erbjudanden, kundinteraktioner, strategier och sätt att verka. Det som sker nu är att den digitala mognaden ökat avsevärt bland oss medborgare och kunder, samtidigt som ICT-kostnaderna rasar, vilket gör att den digitala transformationen kan gå väldigt snabbt. Det gör att det är hög tid att öka sin strategiska förståelse inom området, säger Agneta Rinman, vd KTH Executive School.
Etiketter: kth tdc

Nyhetsarkiv