Ny generation TCO Certified

Pressmeddelande från TCO Development:
Den 11 november lanserades en ny generations hållbarhetskrav i TCO Certified med målet att fasa ut farliga icke-halogenerade flamskyddsmedel och ersätta dem med ämnen som är mindre farliga. Först med att certifiera bildskärmar är Eizo, Dell, Lenovo, LG och Samsung, dessutom certifieras headsets från Plantronics och en notebook från Lenovo.

– Idag finns det över 40000 ämnen med okänd effekt på människa och miljö. Vi hoppas att våra krav ger incitament till både IT-industrin och kemikalieindustrin att testa ämnen så att vi får veta vilka effekter de har, säger Niclas Rydell, chef för certifieringen på TCO Development.

Via metoden GreenScreen for Safer Chemicals testas ämnen och får benchmark mellan 1-4. Godkända ämnen med benchmark 2-4 hamnar på "TCO Certified Accepted Substance List" som kommer vara en lista som publiceras. Redan idag finns det 12 tillåtna ämnen på listan. Metodiken är utvecklad av Clean Production Action i USA.

– Vi tar ett viktigt steg för att ytterligare reducera farliga ämnen i IT-produkter och det är dags för industrin att ta större ansvar för okända ämnen i sina produkter, avslutar Niclas Rydell på TCO Development.

Andra viktiga krav i nya generationens TCO Certified:
* förbud mot mjukgörare, ftalaterna (DEHP) (BBP) (DBP) (DIBP).
* skärpning av krav på hur arbetsvillkoren förbättras i tillverkningen av IT-produkter. Kraven på implementering av uppförandekod och ett proaktivt arbete för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan skärps.
* krav på att varumärket ska ha en policy kring konfliktmineraler samt vara del av ett initiativ som arbetar med frågan.

Kraven tas fram och utvecklas av TCO Development i samarbete med forskare, experter, användare, industri och andra intressenter. Industrin väljer att certifiera produkter för att visa att de klarar krav på miljömässig- och social hållbarhet i ett livcykelperspektiv. Inköpare och upphandlare över hela världen använder TCO Certified som ett verktyg för att välja mer hållbara produkter men också för att driva på en hållbar utveckling via inköp. Dialogen med intressenter som experter, forskare, ideella organisationer, användargrupper, industri och testlabb är en central del i kravutvecklingen.

Den nya generationens krav i TCO Certified lanserades i november 2015. Tidigare generation presenterades 2012.
Etiketter: tco development

Nyhetsarkiv