Hybriderna på frammarsch bland företag

Pressmeddelande från Panasonic:
En färsk undersökning av Market Dynamics visar att hybrider hotar bryta de bärbara datorernas position som ledande arbetshjälpmedel bland företag i Sverige och övriga Europa.

Trots löftet om datorplattornas kommande revolution inom den mobila arbetskraften är den bärbara datorn fortfarande förstahandsvalet i både Sverige och övriga Europa. Det visar en undersökning bland 2650 inköpare och användare av tekniska arbetshjälpmedel inom 10 europeiska regioner (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Benelux, Italien, Spanien, Ryssland, Turkiet, Polen och Sverige) som nyligen genomfördes av Market Dynamics på uppdrag av Panasonic Toughbook. Studien visar samtidigt att hybrida enheter är på stark frammarsch. En hybrid är en kombination av två funktioner - en bärbar dator och en datorplatta - i en och samma produkt, vilket innebär att användarna själva kan välja hur de vill använda enheten.

Bärbara datorer dominerar
Undersökningen visar att bärbara datorer används som arbetshjälpmedel av 95% av medarbetare i Sverige, medan 80% använder smartphones, 46% stationära datorer och 30% datorplattor. Konvertibla eller löstagbara enheter, så kallade hybrider, används av 4% av arbetskraften.

Produktivitet är A och O
På frågan om vilka arbetsverktyg som är mest produktiva för arbetsuppgifter utanför kontoret svarade av de tillfrågade svenskarna 61% bärbara datorer, 17% datorplattor, 13% hybrider och 8% smartphones.

Antalet hybrider väntas öka
38% av de tillfrågade svenskarna tror på fortsatt dominans för bärbara datorer, medan 28 % (och hela 36% för den europeiska undersökningen i sin helhet) tror att hybriderna kommer ta över positionen som ledande arbetshjälpmedel inom de närmaste tre åren. 18 % tror på datorplattor, 7% på stationära datorer och 4% på smartphones som ledande arbetsverktyg inom tre år.

Vilken enhet vill svenskarna ha med sig in i framtiden?
När de svenska användarna fick välja ut endast ett arbetshjälpmedel att ha med sig in i framtiden svarade 44% bärbara datorer, 23% hybrider, 12% datorplattor, 8% stationära datorer och 5% smartphones.

Varför övergå till hybrider?
De främsta drivkrafterna för svenskarna att övergå till hybrida enheter i framtiden var enligt studien:
* Möjligheten att ha ett tangentbord - 42%.
* Bättre prestanda - 31%
* Ökad funktionalitet och bättre mjukvarutillgänglighet - 27%
* Förlängd batteritid - 27%
* Ett större gränssnittsutbud (med t ex fler än en USB-port) – 17%
* Bättre uppkopplingsmöjligheter/kringutrustningar (som t ex smart card) – 23%
* Förbättrad skärm – 21%
* Ökad tålighet – 6%

Hybrider hotar ta över de bärbara datorernas kungakrona
– Denna studie visar tydligt att den traditionella bärbara datorn fortfarande är den dominerande enheten för mobila arbetstagare inom det europeiska näringslivet, även om datorplattan har gjort betydande framsteg på kort tid, säger Ulrika Sturk, Regional Marketing Manager för de nordiska länderna.

– Men den kraftiga ökningen av de nyligen introducerade konvertibla och avtagbara hybridenheterna utgör nu ett hot mot de bärbara datorernas ledande position. Tack vare hybridernas större kapacitet och flexibilitet, verkar det som om de har väckt intresse hos såväl användare som inköpare och kommer därför fortsätta att vinna marknadsandelar under de kommande åren.
Etiketter: panasonic

Nyhetsarkiv