Instagram fyller fem år

Den 6 oktober fyllde Instagram fem år. Och antalet svenska användare av den populära foto-appen fortsätter att öka i raketfart – 40 procent av de svenska internetanvändarna använder nu Instagram. Det visar ny statistik från internetstiftelsen IIS kommande rapport "Svenskarna och internet 2015".

Sammanställningen innehåller också ny statistik över svenskarnas användning av Facebook, Twitter, LinkedIn och Snapchat.

Facebook fortsätter att öka och är fortfarande den tjänst som är populärast bland svenskarna, 70 procent av internetanvändarna använder Facebook någon gång, hälften gör det dagligen.

– Facebook har blivit vårt digitala fikarum, det är där vi uppdaterar oss om nyheter och skvaller och det är där vi får inbjudningar till fester och evenemang. Finns du inte på Facebook är det helt enkelt svårare att hänga med och ha koll på dina vänner, säger Pamela Davidsson, statistikansvarig på IIS.

Så många använder:
* Facebook – 70 %
* Instagram – 40 %
* Twitter – 22 %
* Linkedin – 22 %
* Snapchat – 21 %

Instagram ökar mest. 40 procent av alla internetanvändare använder Instagram och nästan en fjärdedel, 23 procent, gör det dagligen. Men det är stor skillnad mellan åldersgrupperna. Med stigande ålder är det färre och färre som använder Instagram. Fler kvinnor än män använder foto-appen, flitigast av alla är de yngre tonårstjejerna, 12-15 år, där 83 procent använder Instagram dagligen.

Statistiken är hämtad från IIS kommande rapport Svenskarna och internet 2015. Det är Sveriges största individundersökning som tittar på svenskarnas användning av internet. Rapporten är baserad på IIS egen primärdatainsamling. 3000 personer har deltagit i undersökningen.
Etiketter: iis instagram facebook

Nyhetsarkiv