Lägre avgift på miljömärkt elektronik

Pressmeddelande från Elektronikåtervinning i Sverige:
E-skrot är den snabbast växande avfallströmmen i världen enligt ILO (2012). Utvecklingen med digitaliseringen kommer att öka e-skrotberget ytterligare och produktionen av nya produkter bidrar till stora uttag av naturresurser och svår miljöpåverkan.

Från och med årsskiftet 2015-2016 kommer miljömärkt elektronik att få lägre producentansvarsavgift. De företag som är anslutna till Elektronikåtervinning i Sverige får en lägre producentavgift för elektronik som är märkt med någon av de två erkända tredjepartscertifieringarna Svanen eller TCO Certified, alternativt uppfyller motsvarande miljökrav.

Producentansvaret för elektronik innebär att alla som sätter elutrustning på den svenska marknaden är skyldiga att säkerställa att produkterna samlas in och återvinns när de blir till avfall. Producenter betalar därför en avgift för varje såld produkt. Idag bestäms avgiften utifrån vilken typ av produkt det rör sig om, kylskåp har exempelvis en avgift och mobiltelefoner en annan. Detta gör dock att produkter som är tillverkade på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt har samma producentansvarsavgift som produkter med stor negativ miljöpåverkan. Avgiften ger alltså inga incitament att producera bättre och mer miljöanpassade produkter. Detta är något som Elektronikåtervinning i Sverige vill ändra på genom att erbjuda rabatterat producentansvar för miljömärkt elektronik.

– Vi anser att det är viktigt att branschen själv tar ansvar för omställningen mot en cirkulär ekonomi, det ska vara lönsamt att göra rätt, säger Josef Tapper, VD på Elektronikåtervinning i Sverige.

Både Per Bolund (MP) finansmarknads- och konsumentminister och Johan Hultberg (M) ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, uttryckte sig mycket positivt till detta initiativ när förslaget togs upp i Almedalen tidigare i år. Hultberg lyfte fram vikten av att branschen tar egna initiativ och finner nya vägar för omställning.

– Vi hoppas att det ska vara en självklarhet att produkters faktiska miljöpåverkan också reflekteras i dess slutgiltiga pris i framtiden, avslutar Josef Tapper på Elektronikåtervinning i Sverige.

Nyhetsarkiv