Svenska kollegor stör mest

Pressmeddelande från Plantronics:
Hela 71 procent av svenskarna störs av oljud på arbetsplatsen – och det är kollegorna som är det värsta problemet. Det visar en ny nordisk undersökning från Plantronics. Det framgår även att många svenska företag inte tar problemet på tillräckligt stort allvar.

Många kontorsmiljöer präglas i dag av allvarliga problem med störande ljud. I flera fall innebär störande ljud från exempelvis kollegor att de anställda har svårt att koncentrera sig, blir trötta och även mindre produktiva.

Den nya undersökningen utfördes under juli i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Där framgår det att 71 procent av svenskarna upplever oljudet på sin arbetsplats som distraherande. Över hälften angav att det är ljudet från kollegorna som är det enskilt största problemet, vilket gör de svenska kollegorna värst i Norden.

Undersökningen visar att det är danskarna som störs mest av oljudet. 86 procent känner sig besvärade av oljud på arbetsplatsen medan motsvarande siffra i Norge och Finland är 70 respektive 68 procent.

I Sverige svarade hela sju av tio tillfrågade att den bullriga arbetsmiljön påverkar dem negativt. 47 procent har tagit upp problemet med sina chefer och i 34 procent av fallen har det inte vidtagits några åtgärder över huvud taget, vilket är den lägsta siffran i Norden.

Varje år kan störande ljud kosta arbetsgivarna stora summor pengar i förlorad produktivitet. Störande ljud i öppna kontor kan också leda till stress och fysiska åkommor som huvudvärk och migrän, vilket i sin tur kan leda till ökad frånvaro bland medarbetarna.

För att stänga ute oljud och bli mer produktiv på kontoret använder 47 procent ett headset, till exempel för att lyssna på musik. Med ett headset med bullerdämpning är det lättare att stänga ute oljud och fokusera på arbetet samt att ostört kunna ringa telefonsamtal i både öppna kontorsmiljöer samt på språng.

Undersökningen i korthet
* 71 procent av svenskarna upplever oljud på sin arbetsplats
* 52 procent av svenskarna upplever sina kollegor som mest störande
* 47 procent använder headset för att stänga ute oljud
* 34 procent av företagen har inte vidtagit några åtgärder
Etiketter: plantronics

Nyhetsarkiv