Spelutvecklarindex 2015

Pressmeddelande från Dataspelsbranschen:
Var tionde människa på jorden har någon gång spelat ett svenskt spel. Svensk spelutveckling är ett fenomen som gått från en marginaliserad underhållningsindustri till Sveriges största kulturexport genom tiderna. 2014 omsatte svensk spelexport nästan nio miljarder kronor, en sensationell tillväxt mot föregående år.

Det visar Spelutvecklarindex 2015, Dataspelsbranschens sammanställning av svenska utvecklares årsredovisningar. En majoritet av företagen är lönsamma och redovisar en samlad vinst för sjätte året i rad. Sysselsättningen ökar med 23 procent, eller 583 heltidsanställda. Antalet kvinnor ökar med 39 procent, att jämföra med 17 procent för männen.

– 2015 års Spelutvecklarindex innehåller flera goda nyheter. Förutom fortsatt stark tillväxt och ökad sysselsättning så stiger andelen kvinnor bland de anställda. Det är fortfarande låga nivåer men antalet personer har ökat närmare 500% sedan 2010 så tendensen är stark. Det är till stor del en konsekvens av medvetet arbete från företagen men också ett uttryck för att dataspel inte längre är en domän för unga män, om det någonsin varit fallet. Idag är spel för alla och det syns även i sysselsättningsstatistiken, säger Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen.

Förutom en fortsatt spektakulär tillväxt står nyetableringstakten ut i årets rapport. Över fyrtio nya företag har registrerats under 2014 och fler än 30 företag grundades men har ännu inte gjort sitt första bokslut. Ett ständigt växande entreprenörskap visar på en tydlig mognad i branschen och ger resultat i mån av företagande, sysselsättning och erfarenhet.

Med olika förvärv inräknade var det samlade värdet för svensk spelbransch 2014 över 26 miljarder kronor.

Tillväxten drivs av en växande efterfrågan från stora delar av världen, inte minst tack vare att nya målgrupper som tidigare inte efterfrågat spel tillkommer. Utvecklingen visar inga tecken på att avta inom överskådlig tid och de svenska företagen har en mycket stark konkurrensposition på den globala marknaden.

Om Spelutvecklarindex
Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelutvecklares verksamheter och internationella trender under ett år genom att sammanställa bolagens årsredovisningar. Svensk spelutveckling är en exportnäring och verkar på en i hög grad globaliserad marknad.

Om Dataspelsbranschen
Dataspelsbranschen är branschföretagens representant i det offentliga samtalet och gentemot samhället i övrigt. Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder utvecklare och producenter (Spelplan-ASGD) respektive förlag och distributörer (ANGI).

Nyhetsarkiv