7 av 10 har videokonferens

Pressmeddelande från TDC:
Teknikutvecklingen gör att fler än någonsin kan arbeta hemma. Videokonferens finns nu hos sju av tio medarbetare, en dramatisk ökning under senare år enligt en undersökning från TNS Sifo där 1027 tjänstemän tillfrågades. Dessutom är tillgången till organisationens nätverk på distans, e-post och kalender numer i det närmaste självklart, vilket det inte var i mätningen för fyra år sedan.

Tillsammans med TDC har TNS Sifo genomfört en undersökning med 1027 tjänstemän inom offentlig och privat sektor. I denna undersökning syns en tydlig utveckling – avancerade tekniklösningar blir allt mer allmängods där inte minst videokonferens ökat lavinartat under senare år.

Exempel på teknikutveckling under de senaste fyra åren:
1. Tillgång till e-post och kalender i mobilen: 91%, 2015 (64%, 2011).
2. Åtkomst till företagets nätverk på distans: 89% (78%, 2011).
3. Videokonferens: 72% (51%, 2011).

En tydlig trend, enligt undersökningen, är den ökande användningen av samarbetsverktyg som skett under senare år, så som videokonferenser. I övrigt avslöjar undersökningen följande:
* 85 procent tycker att de i grunden är positiva till de möjligheter den nya tekniken ger, däribland ökad frihet, flexibilitet och kontroll.
* 74 procent sätter ett övergripande bra betyg på företagets IT- och telekomlösningar. Jämförande siffra från 2011 var 68 procent. En markant förbättring har därmed skett.

– Att videokonferensanvändningen ökar är naturligtvis positivt. Men enligt undersökningen är ökningen inte tillräcklig då nästan var tredje tjänsteman - 28 procent - vill ha ännu bättre möjligheter att jobba på distans. Vidare ser 85 procent av tjänstemännen ljust på den nya teknikens effekter. Att användarna själva uppmärksammar, och förstår, fördelarna med moderna IT-lösningar är naturligtvis mycket glädjande för oss som arbetar med IT, säger Krister Dackland, IT-direktör på TDC Sverige.
Etiketter: tdc

Nyhetsarkiv