En veckas teknikstrul om året

Pressmeddelande från TDC:
Bristfälliga IT- och telekomlösningar kostar Sveriges näringsliv och offentliga sektor stora belopp i produktionsbortfall. I snitt läggs 1,3 vecka per år på teknikstrul visar en undersökning från TNS Sifo, beställd av TDC. Förutom ekonomiska förluster, innebär detta även minskat välmående på arbetsplatserna.

– Denna undersökning gör det tydligt att bättre IT kan bidra till både ökad lönsamhet och ett förbättrat arbetsklimat, säger Martin Olofsson, strategidirektör, TDC Sverige.

TNS Sifo, tillsammans med TDC, har undersökt IT-miljön hos 1017 tjänstemän under 2015. Undersökningen avslöjar stora teknikbrister hos företagen och organisationerna, vilket resulterar i såväl arbetstidsbortfall som minskat välmående.

Arbetstidsbortfall
* Tjänstemän lägger 1,3 arbetsvecka per år på teknikstrul. Hälften lägger cirka en timme per vecka på strulet, medan en av fem tillbringar mellan en och tre timmar.
* 20 procent anger att de har avancerade IT-lösningar för att kunna arbeta mer effektivt och smidigt, men det är ofta problem med tekniken.
* Endast en av fem, 20 procent, är fullt ut nöjda med IT-miljön.

​Minskat välmående
* Nästan en av fem anser att teknikstrulet skapar irritation kollegor emellan.
* 24 procent säger att irritationen på tekniken påverkar deras humör även efter arbetsdagen.

– Undersökningsresultatet är illustrativt. Både vad gäller utmaningarna för företagskulturen och den förlorade omsättning som arbetstidsförlusten innebär. Samtidigt finns det en stor potential i alla de möjligheter som man kan utnyttja om man förbättrar tekniklösningarna. Denna undersökning gör det tydligt att bättre it kan bidra till både ökad lönsamhet och ett förbättrat arbetsklimat, säger Martin Olofsson.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av TDC Sverige under perioden 10-23 mars 2015. Undersökningen genomfördes som en webbundersökning och totalt intervjuades 1027 personer ur TNS Sifos webbpanel. Målgruppen var kvinnor och män i Sverige mellan 25-64 år som arbetar deltid eller heltid. Samtliga har mobiltelefon och bärbar dator via arbetsgivaren samt arbetar på ett företag eller organisation med minst 10 anställda.
Etiketter: tdc tns sifo

Nyhetsarkiv