Svenskar medvetna om mobila risker

Pressmeddelande från Aruba Networks:
Aruba Networks, ett HP-företag, har i en undersökning som omfattar 23 länder sett att anställda hanterar sina mobiler på ett relativt sett säkrare sätt i Europa och USA än i asiatiska länder. Sverige är ett av länderna som utmärker sig som särskilt säkert.

Undersökningen genomfördes med 11500 anställda på företag och myndigheter och gäller främst användningen av mobiler i jobbsammanhang.

Intressanta resultat från undersökningen:
* Medan 16 procent av svenskarna i undersökningen inte använde något lösenord för att skydda sina jobbmobiler så var samma siffra i Malaysia 29 procent.
* Av alla länder var svenskarna allra minst villiga att låna ut sina jobbmobiler till någon annan. Kineserna lånade i genomsnitt ut dem 19 gånger per månad, i Sverige stannade medlet på sju gånger.
* Nära hälften av medarbetarna från Förenade Emiraten (48%) erkände att de förlorat data genom att de använt sina mobiler på ett felaktigt sätt. I USA var siffran 24 procent.

Sammantaget var Sverige, Norge, Storbritannien, USA och Canada de fem länder som har de mest säkra medarbetarna. Malaysia, Thailand, Sydkorea, Kina och Förenade Arabemiraten hade de mest osäkra.

– Mobiler och surfplattor ökar produktiviteten på företag men det behövs också säkerhetslösningar för dem. Sådana finns också på marknaden och fler företag borde använda dem, säger Maria Tiderman, Sverigechef på Aruba Networks.

Aruba Networks har utformat ett verktyg, Security Mobile Risk Index, som företag och organisationer kan använda för att utvärdera sin egen säkerhetsnivå och jämföra med andra företag i samma land och bransch.
Etiketter: hp aruba networks

Nyhetsarkiv