Outnyttjad tillväxtpotential

Pressmeddelande från Svensk Handel & HUI:
Handelns företag skulle anställa fler om förutsättningarna var annorlunda. Framförallt är det höga arbetskraftskostnader som utgör det största tillväxtbarriären. Det visar en ny rapport från HUI Research.

Svensk Handel och HUI genomför ett forskningsprojekt under 2015 med syfte att identifiera åtgärder som kan få handeln att anställa fler. En första delrapport ”Vilka är förutsättningarna för fler växande handelsföretag” har tagits fram och denna har nu kompletterats med en enkätundersökning till Svensk Handels medlemsföretag.

Denna undersökning visar att:
* 40 % av handelns företag har ambitionen att öka antalet anställda under den kommande 3-års perioden. Av dessa uppgav 69 % att de skulle öka antalet anställda mer om villkoren för företagande var annorlunda.

* 47 % av företagen svarade att de inte hade ambitionen att växa, men 55 % av dessa företag uppgav att de skulle ha ökat antalet anställda om villkoren för företagande var annorlunda.

* De tre största tillväxtbarriärerna enligt de företag som har tillväxtambitioner är höga arbetsgivaravgifter, sjuklöneansvar och höga lägsta löner. Hela 85 % av respondenterna uppgav att arbetsgivaravgifterna var en barriär för att expandera företaget.

– Undersökningsresultatet pekar på att höga arbetskraftskostnader utgör den största tillväxtbarriären för detaljhandelsföretag i Sverige, säger Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef och professor i nationalekonomi, HUI Research.

– Till och med de företag som inte planerar att anställa nya medarbetare hade gjort det om villkoren för företagande var annorlunda. Detta visar att det i handeln finns en dold tillväxtpotential för svensk arbetsmarknad, säger Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel.
Etiketter: svensk handel hui

Nyhetsarkiv