Fördubblad betalningsvilja för streaming

Pressmeddelande från Samsung:
Andelen svenskar som betalar för strömmad och nedladdad TV och film ökar kraftigt och har fördubblats under det senaste året, visar en Europeisk undersökning genomförd av Lightspeed GMI på uppdrag av Samsung.

Svenskarnas ökade betalningsvilja berör även musikbranschen. Andelen som väljer att betala för strömmad eller nedladdad musik har stigit med 73 respektive 133 procent sedan 2014. Undersökningen visar även att TV:n är den pryl i hemmet som vi tillbringar mest tid med och TV-tittandet ökar.

– Allt fler svenskar betalar för sin underhållning. En förklaring kan vara att de senaste årens uppsving för TV-serier har präglat svenskarna, vars TV-tittande nu ökar. Kanske är det just tillgången till de senaste serierna och musiken som även driver betalningsviljan för strömmad underhållning, Marko Nurmela, VP Marketing & Communications, Samsung Nordic.

Svenskarna är inte ensamma om att i allt större utsträckning betala för sina filmkvällar och spellistor. I övriga Europa har andelen av befolkningen som betalar för strömmat TV och filmmaterial ökat med 400 procent sedan 2014, någonting som Marko Nurmela menar kan kopplas ihop med tillgänglighet av strömningstjänster.

– Sverige var tidigt ute i Europa med att få tillgång till TV-serier som tidigare bara funnits i USA, men som många svenskar läst om i tidningen och på nätet. När internationella och lokala aktörer började tillhandahålla detta material lagligt växte därför antalet användare explosionsartat. I dag ser vi en mer jämn ökning i Sverige medan många andra Europeiska länder går igenom samma förändring nu, fortsätter Marko Nurmela.

Även om undersökningen visar en vilja från svenskarna att ha tillgång till sin underhållning när som helst betyder det inte att TV:n är ute ur bilden. Tvärt om är TV:n den elektroniska enhet svenskarna tillbringar mest tid med och skärmtiden har ökat det senaste året. En typisk dag med TV-tittande under 2014 innehöll 2 timmar och 10 minuters TV-tid och har i år stigit med 25 minuter. Den åldersgrupp som står bakom den största ökningen är 16-24-åringarna, vars genomsnittliga TV-tid i år är 2 timmar och 24 minuter per dag.
Etiketter: samsung

Nyhetsarkiv