Regeringen främjar digital delaktighet

Pressmeddelande från Näringsdepartementet:
Regeringen har idag beslutat att tilldela Digidel-nätverket (genom föreningen Sambruk i Sverige) 500000 kronor för aktiviteter som främjar digital delaktighet.

– Frivilliga initiativ och eldsjälar spelar en stor och viktig roll i arbetet med att få fler digitalt delaktiga. Det är regeringens ambition att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Digidel-nätverket har sedan flera år tillbaka arrangerat kampanjer såsom Get Online Week och Medborgarveckan som syftar till att få fler personer att använda internet.

Digidel-nätverket samordnas av föreningen Sambruk i Sverige och samlar aktörer från hela samhällslivet: bibliotek, folkhögskolor, ideella föreningar, funktionshinderorganisationer såsom Handikappförbunden och SeniorNet, IT- och Telekomföretagen, lärcentra, myndigheter, Sambruk i Sverige och studieförbund.

Nyhetsarkiv