En av fyra kan inte släppa jobbet

Pressmeddelande från TDC:
En av fyra kan inte släppa jobbet på semestern enligt en stor undersökning från TNS Sifo, beställd av TDC. Var femte tjänsteman säger dessutom att denna inte har en rimlig stressnivå på jobbet, och bara sex av tio anser sig ha en bra balans mellan arbete och fritid.

– Lösningen ligger ofta i en lyssnande företagskultur och att vi trots tillgängligheten sätter gränser som arbetsgivare för när man arbetar, säger Louise Anderberg, HR-direktör på TDC Sverige.

Den stora digitaliseringen skapar möjligheter – men också utmaningar. Detta enligt en stor undersökning med 1 027 tjänstemän som TDC beställt av TNS Sifo. Undersökning visar att 25 procent, en av fyra, tjänstemän anser att de inte har lätt att koppla av från arbetat när de är lediga.

En bidragande orsak kan vara en ökad digitalisering enligt undersökningen:
* 91 procent har tillgång till e-post och kalender i mobilen.
* 89 procent når företagets nätverk på distans. Denna siffra har ökat 11 procentenheter sedan undersökningen för fyra år sedan.
* För att vara nöjda med sina arbeten tycker 79 procent av de undersökta tjänstemännen tycker det är viktigt att ha tillgång till verktyg för att jobba på distans, exempelvis via videokonferenser, chatt, nätverksåtkomst och dokumentdelning.

Undersökningen illustrerar vidare några konsekvenser av denna nåbarhet. Var femte tjänsteman anser exempelvis att de inte har en rimlig stressnivå på jobbet. Och endast sex av tio anser att de har en bra balans mellan arbete och fritid.

Louise Anderberg, HR-direktör på TDC Sverige, kommenterar:
– Som så ofta finns det två sidor att reflektera över. Dels det självklara och negativa i stressen hos medarbetarna. Att 20 procent, en av fem, inte anser sig ha en rimlig stressnivå är allvarligt. Det är ett självklart ett problem som vi måste arbeta med, vi vill ju inte att tillgängligheten blir orsak till stressrelaterade sjukdomar. Vi som arbetsgivare måste sätta upp riktlinjer och vara tydliga med att sätta gränser.
– Men det är ju också så att den ökade digitaliseringen och möjligheten att kunna distansarbeta skapar en ökad flexibilitet som många medarbetare uppskattar. Att kunna arbeta och vara anträffbarpå distans skapar också mindre stress för många.
– Utmaningen ligger i att uppmärksamma båda dimensionerna, och tillsammans på företagen nå en lösning som i mesta möjliga mån skapar ett bra arbetsklimat. Lösningen ligger ofta i en lyssnande och adaptiv företagskultur, som i slutändan innebär skriftliga policies som tillvaratar såväl företagets som medarbetarens intressen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av TDC Sverige under perioden 10-23 mars 2015. Undersökningen genomfördes som en webbundersökning och totalt intervjuades 1027 personer ur TNS Sifos webbpanel. Målgruppen var kvinnor och män i Sverige mellan 25-64 år som arbetar deltid eller heltid. Samtliga har mobiltelefon och bärbar dator via arbetsgivaren samt arbetar på ett företag eller organisation med minst 10 anställda.
Etiketter: tdc tns sifo

Nyhetsarkiv