Com Hem –  Caroline Tivéus & Jacob Bolin

Com Hem har förstärkt sin kommunikationsavdelning med två nya experter och anställt Caroline Tivéus som Investor Relations Manager och Jacob Bolin som Public Affairs Manager.

Caroline arbetar idag som IR & CSR Manager på Avanza och har tidigare bland annat varit Nordic PR-manager på Nordnet och analytiker på ABN AMRO.

– Jag ser fram emot att vara med att utveckla bolagets IR-funktion. Com Hem är fortfarande relativt nytt på börsen och här kan jag tillföra mycket genom tidigare erfarenheter från IR samt kommunikation på börsbolag. Jag vill bidra till att förstärka bolagets investment story och till arbetet med ägarbilden. Jag tror att det finns flera svenska investerare som skulle behöva större insikt i de positiva förändringar som Com Hem genomfört det senaste året, säger Caroline Tivéus.
Jacob Bolin kommer närmast från Näringsdepartementet där han var departementssekreterare på Enheten för IT-politik med ansvar för genomförandet av regeringens bredbandsstrategi. Han har tidigare arbetat på bland annat Bredbandsforums kansli och på PTS.

– En förutsättning för att Com Hem även fortsatt ska ha en stark ställning på en alltmer konkurrensutsatt marknad är att villkoren för verksamheten är så goda som möjligt och att marknaden har tydliga och effektiva spelregler. Jag ser fram emot att vara med och bidra till detta i min nya roll, säger Jacob Bolin.

Jacob har nyligen tillträtt sin tjänst på Com Hem och Caroline börjar sin anställning i augusti.
Etiketter: com hem

Nyhetsarkiv