Branschen enig bakom MMS webbvaluta

Pressmeddelande från MMS:
Branschorganisationen IAB, Interactive Advertising Bureau, anser att MMS är bäst lämpad att förvalta en reklamvaluta för online video. "Viktigt erkännande", säger MMS VD.

Vid ett seminarium slog IAB fast att det är MMS som är bäst lämpad att förvalta och vidareutveckla en valuta för online video. Detta sedan en arbetsgrupp under ledning av David Mühle utvärderat olika aktörer på den svenska marknaden.

– IABs Video Taskforce har under våren utvärderat olika lösningar för mätning av reklamfilm online video och vi har konstaterat att MMS har kommit längst i sitt arbete och har också en tydlig framtidsagenda. MMS har bra förutsättningar att fungera som en garant för en valuta och vi hoppas att så många som möjligt av marknadens spelare kommer att ansluta sig så fort som möjligt, säger David Mühle.

MMS välkomnar nyheten
– Det är ett viktigt erkännande av vår mätning och metod. Det innebär förhoppningsvis att fler medieaktörer ansluter sig till MMS valuta som därmed blir än mer relevant och heltäckande, säger MMS VD Magnus Anshelm.

IAB är en världsomspännande organisation som verkar för att främja onlineannonsering. IAB Sverige består av ett hundratal medieföretag och mediebyråer.
Etiketter: mms iab

Nyhetsarkiv