Retail i en disruptiv värld

Pressmeddelande från TCG Retail Summit:
Temat för den andra, årliga, European Technical Consumer Goods Retail Summit (TCG Retail Summit) var "Retailing in a disruptive world" och evenemanget gick av stapeln den 22-23 April i Madrid.

Disruptiv är ett ord som blivit på modet den senaste tiden. Uttrycket ”Disruptive innovation” sägs ha myntats av professorn Clayton M. Christensen på HBS (Harvard Business School) och förenklat kan man säga att det står för ett paradigmskifte – alltså att det gamla blir obsolet och det nya blir normen. En disruptiv innovation vänder upp och ner på gällande regler och skapar en ny marknad. Ett exempel är T-Forden och ett annat är Spotify...

Arrangörerna menar att TCG Retail Summit är den enda internationella kongress som fokuserar på försäljning av tekniska konsumentprodukter - konsumentelektronik, vitvaror, IT och telekom - och meddelar att årets evenemang var en stor succé, samt att man i år hade 20 procent fler deltagare än ifjol, från fler än 20 europeiska länder samt från Amerika, Asien och Afrika.

De ungefär 180 deltagarna var överlag positiva inför framtiden. Två tredjedelar av delegaterna trodde att tillväxten det närmaste året skulle bli drygt 3 procent, medan fyra av tio trodde på en tillväxt på över 6 procent.

En ny paradigm - eller ett dilemma - sammanfattades av Oxfords Jonathan Reynolds när han citerade Google Ventures Joe Kraus: "1900-talet handlade om ett dussin marknader och miljoner konsumenter. 2000-talet handlar om miljoner marknader och ett dussin konsumenter."
Etiketter: tcg retail summit

Nyhetsarkiv