Det tar lång tid att uptäcka hot

Pressmeddelande från Ponemon Institute:
En ny undersökning från Ponemon Institute visar att det tar finanstjänstföretag 98 dagar och detaljhandelsföretag 197 dagar att upptäcka avancerade hot. 83 procent av finanstjänstföretagen och 44 procent av detaljhandelsföretagen upplever fler än 50 incidenter per månad.

Företag inom finansiella tjänster och detaljhandel är eniga om att avancerade hot är den allvarligaste utmaningen när det gäller företagens säkerhet. Trots detta kämpar båda branscherna med att upptäcka sådana attacker när de redan har kommit in i nätverket, enligt en ny undersökning från Ponemon Institute som har sponsrats av Arbor Networks, en ledande leverantör av DDoS-skydd och avancerade hotskyddslösningar för företags- och tjänsteleverantörsnätverk.
Tiden det tar att identifiera attacker av det här slaget är 98 dagar för finanstjänstföretag och 197 dagar för detaljhandelsföretag. Trots detta menade 58 procent av finanstjänstföretagen och 71 procent av detaljhandelsföretagen att de inte är optimistiska när det gäller den egna förmågan att förbättra resultatet under det kommande året. Detta är mycket allvarligt med tanke på det stora antalet attacker som riktas mot deras nätverk. Bland företagen för finansiella tjänster drabbades 83 procent av fler än 50 attacker per månad, och motsvarande siffra för detaljhandeln var 44 procent.

– Den viktigaste slutsatsen från undersökningen är att det krävs mer investeringar i både säkerhetsövervakningspersonal och säkerhetsverktyg, så att företagen effektivt och korrekt kan detektera och reagera på säkerhetsincidenter. Det tar alldeles för lång tid att identifiera avancerade hot. Angriparna tar sig in och stannar kvar så länge att skadorna ofta är omöjliga att reparera, säger Larry Ponemon, ordförande och grundare av Ponemon Institute.

– Det är dags att hitta en bättre balans mellan tekniklösningar, användarvänlighet, arbetsflöde och användare. Som leverantör av säkerhetslösningar måste vi hjälpa våra kunder att anpassa sig till den nya verkligheten när det gäller onlinesäkerhet och hitta en balans mellan hoten och personerna som ansvarar för att bekämpa dem, säger Arbor Networks vd Matthew Moynahan.

Mot bakgrund av ett antal stora och uppmärksammade attacker, undersökte Ponemon Institute företag inom finansiella tjänster och detaljhandel i Nordamerika, Mellanöstern, Europa och Afrika (EMEA) för att få en uppfattning om hur de hanterar attacker riktade mot dem. Man frågade hur företagen hanterar den stora ökningen av avancerade hot och DDoS-attacker riktade mot deras infrastruktur, hur effektiva (eller ineffektiva) deras IT-investeringar är och hur de anpassar sina rutiner för incidentberedskap och integrerar hotinformation för att förbättra synliggörande, insikt och kontext.

Nyhetsarkiv