Ny firmware till Fujifilm X-T1

Pressmeddelande från Fujifilm:
Vi på Fujifilm är tacksamma för alla den feedback vi får på olika funktioner och förbättringar som önskas i våra kameror. Denna information är jätteviktig i vårt kontinuerliga arbete med att förbättra våra befintliga modeller genom nya mjukvaruuppdateringar.

I december 2014 släppte vi en omfattande uppdatering till vår populära kompakta systemkamera Fujifilm X-T1 med en mängd förbättringar och nya funktioner.

Nu gör vi det igen! Under juni månad kommer firmware 4.00 till Fujifilm X-T1 och X-T1 GS med bland annat ett helt nytt autofokussystem med högre prestanda och bättre anpassning för rörliga motiv samt flera andra funktioner som har efterfrågats av våra användare.

Förbättringar i den nya mjukvaran (ver. 4.00):
1. Autofokusläget ”enskild punkt” kompletteras med nyutvecklade ”zon” och ”bred/spårning” som båda använder 77 autofokuspunkter (49 punkter i läget ”enskild punkt”) över ett större område för att avsevärt förbättra kamerans förmåga att fånga rörliga motiv.
Med inställningen ”zon” går det att välja mellan tre stycken olika storlekar (3x3, 5x3 eller 5x5) för fokusområdet och i kombination med kontinuerlig autofokus följer fokuseringen effektivt med motivet inom den valda zonen. I läget ”bred/spårning” identifieras och spåras motivet automatiskt av de 77 fokuspunkterna vilket gör det möjligt att bibehålla fokus på ett motiv som rör sig vertikalt, horisontellt ochfram och tillbaka.
2. Autofokushastigheten under sämre ljusförhållanden har förbättras tack vare att bildsensorns fasdetektionspixlar nu fungerar ner till 0,5 EV (tidigare 2,5 EV) och i läget ”enskild punkt” delas nu fokusområdet in i mindre delar för att med större noggrannhet kunna bestämma avståndet till motivet.
3. Funktionen ”ögondetektion” som automatiskt upptäcker och fokuserar på ögon gör det enklare att fotografera porträtt med stor bländaröppning.
4. Med uppdateringen växlar kameran automatiskt till makroläge med bibehållen autofokushastighet. Man behöver alltså inte längre slå på makro-läget och kan istället tilldela den knappen en annan funktion.
5. Algoritmen för autofokus under videoinspelning har optimerats och blivit smidigare och mer naturlig.
6. Med slutartidshjulet inställt på ”T” och slutartyp på ”mekanisk + elektronisk” går det nu att med hjälp av det främre inmatningshjulet välja mellan samtliga slutartider (30-1 / 32000sec)
7. Exponeringskompensationen fungerar i manuellt läge med ISO inställt på ”auto”.
8. Linjerna i kamerans rutnät (slås på under ”skärminställning”) har förfinats för att göra det enklare att se motivet.
9. För att undvika förvirring har ”tyst läge” döpts om till ”ljud & blixt av”

Etiketter: fujifilm

Nyhetsarkiv