Svårt jobba hemma på grund av bristande IT

Pressmeddelande från TDC:
63 procent av de 1027 undersökta tjänstemännen har problem att komma åt arbetssystem, och fler än hälften har svårt att delta i möten på distans. En ny undersökning från TNS Sifo visar att Jobba hemma-trenden har stagnerat sedan en liknande undersökning gjordes 2011.

Jobba hemma-trenden haltar enligt ny undersökning av drygt tusen tjänstemän som TNS Sifo gjort på uppdrag av TDC. Sedan en likadan undersökning gjordes för fyra år sedan har det mesta varit oförändrat, och den tidigare boomen av distansarbete har därmed avstannat.

En tredjedel har i dag svårt att nå andra medarbetare när de arbetar på distans. Betydligt fler, nästan två av tre, har svårt att komma åt system när de jobbar på distans.

Så här många tycker att dessa IT-lösningar funkar sämre när man jobbar på distans:
1. Komma åt olika system - 63 procent
2. Delta i möten - 56 procent
3. Jobba effektivt - 48 procent
4. Nå andra medarbetare i organisationen - 34 procent

– Att arbetsgivaren erbjuder en flexibel it-miljö som ger medarbetaren större frihet blir allt mer en konkurrensfördel i arbetslivet. Givet detta är det bekymrande att nästan två av tre har tekniska svårigheter att jobba hemma. Över hälften av de tusen undersökta tjänstemännen säger dessutom att de har svårigheter att delta i möten på distans vilket skapar en ännu mörkare bild. Vi behöver förbättra den tekniska miljön, men kanske framför allt riktlinjerna, så att vi kan erbjuda medarbetarna ett friare och modernare arbetsliv, säger Louise Anderberg, HR-direktör på TDC Sverige.

Undersökningen visar vidare att kvinnor och unga (24-34 år) tycker att det är viktigare med distansarbete jämfört med andra grupper.
Etiketter: sifo tdc

Nyhetsarkiv