27 procent av nätköp sker via mobila enheter

Pressmeddelande från Adyen:
Adyen, ett globalt teknikföretag inom betallösningar, har publicerat den kvartalsvis återkommande rapporten Mobile Payments Index (MPI) som mäter andelen mobila betalningar i de transaktioner över nätet som görs hos Adyens omfattande kundbas. Rapporten visar att mobila enheter blir allt vanligare: under årets första kvartal i år uppgick andelen till 27,2 procent. Det kan jämföras med 25,8 procent sista kvartalet i fjol, vilket vanligtvis är en period med hög andel nätköp. Andelen köp via mobila enheter under årets första kvartal ökade med hela 39 procent jämfört med samma period föregående år.

För första gången sedan juni 2013, då Adyen började publicera Mobile Payments Index, har det genomsnittliga ordervärdet (ATV) av digitala varor köpta via surfplattor gått om motsvarande värde för köp via datorer.

Stark tillväxt i USA – men Storbritannien toppar listan
Den amerikanska marknaden hade under första kvartalet en stark tillväxt där hela 26,7 procent av nätköpen gjordes via mobila enheter, en ökning med nästan fem procentenheter sett över det senaste halvåret. Tillväxttakten är högre än i Europa där ökningen var två procentenheter. Samtidigt är Europa den ledande regionen på området, med 28,6 procent av alla nätköp gjorda via mobila enheter. Asien har för första gången tagit sig över 20 procent för mobila betalningar på nätet.
Storbritannien är det land med störst andel betalningar via mobila enheter; hela 44,4 procent under årets första kvartal. Det är en ökning från 36,9 procent samma period föregående år. Smarta mobiler stod för 66 procent av betalningarna över mobila enheter jämfört med 64,9 procent under första kvartalet 2014.

Störst ordervärde via surfplattor
Rapporten visar att det genomsnittliga ordervärdet för digitala varor har ökat på alla plattformar det senaste året. Digitala köp ökade med 28 respektive 30 procent för datorer och surfplattor. Den största ökningen skedde hos mobila enheter där det genomsnittliga ordervärdet steg med 37 procent till 203kr. Smarta telefoner visar snabbast tillväxt men surfplattor hade under första kvartalet ett högre genomsnittligt ordervärde än datorer: 310kr jämfört med 290kr.

Smarta mobiler allt vanligare för nätköp
Det genomsnittliga ordervärdet för smarta mobiler är förvisso lägre än för surfplattor, men sett till köpvolymen har gapet mellan dessa enheter blivit allt större. I mars 2014 stod smarta mobiler för 10,9 procent av alla köp över nätet, jämfört med 9,3 procent för surfplattor. I mars 2015 var motsvarande siffror 16 procent för smarta mobiler och 11,5 procent för surfplattor. Det innebär att gapet mellan de två sorters enheterna har ökat med nästan 300 procent. Under samma period sjönk antalet köp via datorer från 79,8 till 72,5 procent.

– Det är möjligt att marknaden är mättad vad gäller surfplattor. Men tack vare återförsäljare och företag som fokuserar på att optimera betalprocessen, handlar konsumenterna för allt större summor i takt med att de blir allt bekvämare med att använda dessa enheter för att betala på nätet, säger Jussi Lindberg, ansvarig för affärsutveckling på Adyen i Norden och Baltikum.

Det har skett en omvälvande förändring i hur och var människor spenderar pengar. Alla mobila kanaler har under det senaste året uppvisat en imponerande ökning.

iOS vs Android
I kampen mellan operativsystemen är Apple fortfarande ohotad etta, men Google och Open Handset Alliance knappar in. iOS hade i slutet av årets första kvartal en marknadsandel på 65 procent av mobila betalningar över nätet, en minskning från 69,5 föregående år. Samtidigt hade Android vid samma tidpunkt en andel om 34,9 procent, vilket är en ökning från 30,3 procent vilket var marknadsandelen under första kvartalet 2014. Även om Android tar marknadsandelar från iOS, är Apples andelar mer jämnt spridda över samtliga enheter. Under årets första kvartal stod iPads för 47,2 procent av alla mobila betalningar via iOS, jämfört med 52,8 procent för iPhones. Under samma period stod Androidbaserade mobiler för 78,2 procent av samtliga betalningar via Android.

– På den svenska marknaden har vi länge pratat om mobila betalningar, fortsätter Jussi Lindberg. Men bara under det senaste halvåret har vi sett en utveckling där allt fler företag faktiskt börjar anpassa sina handelsplattformar och för att möta det förändrade köpbeteendet hos slutkonsumenterna.
Etiketter: adyen

Nyhetsarkiv