Otillåten upphandling avbruten

Pressmeddelande från Samsung:
I en upphandling av bland annat surfplattor har Mediapoolen Västra Götaland AB, som ägs av kommunerna i Västra Götaland exklusive Göteborgsregionen, ställt krav som gör att upphandlingen i den delen begränsas till enbart Apple-produkter.

Sådana krav är typiskt sett inte tillåtna eftersom konkurrensen begränsas på ett otillåtet sätt vilket även kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna. Samsung Electronics ansökte därmed om överprövning av MediaPoolens upphandling av surfplattor. Nu har Mediapoolen avbrutit upphandlingen av de skäl som Samsung Electronics framfört.

– Det är positivt att Mediapoolen nu avbrutit upphandlingen och istället avser att genomföra en upphandling som ger utrymme för konkurrens. Den tidigare upphandlingen var ännu ett exempel i en lång rad av institutioner som på det här sättet felaktigt begränsar konkurrensen i en upphandling och bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU). När myndigheter ställer krav på ett visst varumärke minskas valmöjligheterna vilket kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna, säger Björn Hansen, Sales Director Telecom på Samsung Electronics Nordic.

Mediapoolen hade ställt krav på att surfplattorna skulle ha iOS som operativsystem. Att ställa krav på dessa operativsystem är detsamma som att ställa kvar på att produkterna ska vara av varumärket Apple. LOU innehåller ett förbud mot att göra så eftersom det gynnar ett enskilt företag och missgynnar andra.

– Det är rätt enkelt. Om alla leverantörer får tävla på lika villkor får offentlig verksamhet bäst kvalitet och mest valuta för pengarna. Begränsas konkurrensen kan det bli dyrt, säger Björn Hansen.

Förvaltningsrätten i Malmö har tidigare givit Samsung rätt i en dom i ett likartat fall gentemot Trelleborg och Skurup. Samsung har även begärt överprövning av en upphandling från Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund som även den begränsar upphandlingen till ett enda varumärke.
Etiketter: samsung

Nyhetsarkiv