Dell & LIN Education i samarbete för IT i skolan

Pressmeddelande från Dell:
Dell har tillsammans med LIN Education tagit fram ett utbildningskoncept för skolor som presenteras under utbildningsmässan SETT 2015. I samarbetet kommer Dell att leverera all hårdvara, hantera integrering, mjukvara och service medan LIN Education ansvarar för utbildningsinsatserna mot lärare och rektorer.

Detta är ytterligare ett steg i Dells långvariga engagemang gentemot utbildningssektorn där de, utöver att leverera marknadsledande IT-lösningar för skolor även bidrar med att utbilda lärare i nya moderna verktyg tillsammans med LIN Education. Tillsammans med Dell kommer nu ett helt färdigt koncept att erbjudas till skolor som innefattar allt från bakomliggande teknik och mjukvara, datorer och tablets till upplärning av lärare, workshops och specialframtagna applikationer.

– Vi på Dell har en lång historia av att arbeta med skolor och vi ser LIN Education som en självklar förlängning av detta. Med allt mer IT-centrerad utbildning så blir glappet mellan elevernas kunskap och lärarnas allt större. Det är även viktigt att lärare känner sig bekväma med att utföra utbildningar helt digitalt och här kommer vi ha stor hjälp av expertpedagogerna från LIN Education, säger Thomas Weimer, Dell Sverige.

LIN Education är Sveriges enda leverantör som arbetar specifikt mot skolor och hanterar idag mer än 150000 enheter. De har egna pedagoger, utvecklare och workshopledare med en mångårig erfarenhet av utbildningsinsatser för IT i skolan.

– IT i skolan ger fantastiska möjligheter för lärande, men det förändrar även spelreglerna från grunden. Vi hjälper skolor att förstå hur man anpassar utbildningen till ett digitalt lärande och detta innefattar ibland även hur klassrummet är utformat. Att Dell väljer att samarbete så här nära med oss ser vi som ett bevis på deras engagemang gentemot skola och utbildning och något som särskiljer Dell rejält mot andraIT-företag, säger Karl Alfredsson, utvecklingschef på LIN Education.
Etiketter: dell lin education

Nyhetsarkiv