Bredbandsutbyggnad på landsbygd tar fart

Pressmeddelande från PTS:
Utbyggnad av fiber utanför tät- och småort verkar ta fart. Vissa kommuner visar en stark ökning – några med så mycket som 30 procentenheter. I de flesta av dessa finns lokala aktörer som beviljats stödmedel för utbyggnad. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Bredbandskartläggning 2014.

Utanför tät- och småort är tillgången till fiber fortfarande relativt låg. Men den har ökat från 9 procent år 2013 till drygt 13 procent 2014. Och det finns tecken på att utbyggnaden nu tar fart. I ett trettiotal kommuner ligger ökningen på 10 procentenheter eller mer. I fyra kommuner är ökningen mer än 30 procentenheter: Vara, Färgelanda, Sotenäs och Tanum. I de flesta kommuner med stor ökning finns lokala aktörer, byalag, som fått stöd för utbyggnad genom PTS eller Jordbruksverket.

– Det lokala engagemanget är väldigt viktigt för bredbandsutbyggnaden. Det ihop med bredbandsstödet har uppenbarligen gett effekt - vi kan i rapporten se att fiber dras fram till allt fler på landsbygden, vilket är glädjande. Och jag tror att siffran kommer att öka kraftigt under kommande år med tanke på de 3,25 miljarder som regeringen avsatt för bredbandsutbyggnad på landsbygden, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Bredbandstillgången ökar stadigt
Bredbandskartläggningen visar att 61 procent av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Jämfört med 2013 är det en ökning med drygt 4 procentenheter.

Tillgången till fiber för befolkningen i Sverige ligger på 54 procent vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan 2013. Tillgången till trådlöst bredband via 4G (LTE) ökar också och ligger under 2014 på 99,7 procent.

Andelen hushåll och företag som finns i närheten av en fiberanslutning uppgick till 75 procent 2014 vilket är en ökning på 6 procentenheter från 2013. Det innebär att förutsättningarna är goda för att tillgången till snabbt bredband ska öka ytterligare de närmaste åren.

Bredbandskartan visar var det finns bredband
Bredbandskartan - en e-tjänst som syftar till att underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad - är nu uppdaterad med den senaste statistiken från PTS Bredbandskartläggning. Du kan där se tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan dessutom se:
* tillgången till olika tekniker (fiber, kabel-tv, xDSL, 3G och 4G) och olika hastigheter,
* information om nätägare, dvs. aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats,
* information om leverantörer som finns i närheten av en viss plats,
* vilka kommuner och län som har bredbandsstrategier,
* var det finns lokala bredbandsinitiativ (byanät).

En nyhet är Ansökningskartan som ger information om var det finns snabbt bredband i Sverige. För områden där snabbt bredband saknas kan man ansöka om stöd hos länsstyrelsen. I kartan finns det möjlighet att spara en kartbild där önskat område är markerat och denna kartbild, som inkluderar information om befolkning och arbetsställen, kan du sedan bifoga din ansökan.

www.bredbandskartan.pts.se
Etiketter: pts

Nyhetsarkiv