LG uppmärksammas av FN

Pressmeddelande från LG:
– LG är det första vitvaruföretaget som belönas med Certified Emission Reduction-poäng (CER) för att ha minskat sina koldioxidutsläpp genom energibesparande kylskåp.

LG har som första vitvaruföretag belönats med Certified Emission Reduction-poäng och uppmärksammats av FN. CER-poängen delas ut av Clean Development Mechanism (CDM), som är ett delprojekt inom UNFCCC,och somgrundats under Kyotoprotokollet. CDM delar ut poäng till projekt i utvecklingsländer som bidrar till att minska koldioxidutsläppen och LG har uppmärksammats för sina energibesparande kylskåp på den indiska marknaden. Varje poäng motsvarar ett ton koldioxid.

CER-poängen som LG fått motsvarar den mängd energiförbrukning som sparats genom de energisnåla kylskåpen. LG har belönats med cirka 7000 ton i CER-poäng hittills, och beräknas genom kylskåpsprojektet eliminera 5,8 miljoner ton koldioxid över de kommande tio åren. De intjänade poängen förväntas generera cirka 28,8 miljoner kronor (3,1 miljoner euro) i extra intäkter, varav en del kommer att doneras för att hjälpa fattiga kvinnor och barn i Indien.

– Vi är mycket glada över att aktivt kunna bidra till att minska miljöproblemen med hjälp av våra innovativa produkter och lösningar, säger Choong-hak Lee, executive vice president och chef för LG Electronics CSR-arbete. LG tar sitt ansvar gentemot planeten på största allvar och som ett ledande företag inom vitvaruindustrin är vi mycket dedikerade i vårt arbete med UNFCCC.
Etiketter: lg

Nyhetsarkiv