Teracom blir operatör inom kommunikation

Pressmeddelande från Teracom:
Den digitala utvecklingen, kraven på relevanta kommunikationslösningar och medietjänster accelererar. Teracom lanserar därför drift- och kommunikationsoperatörstjänster till stadsnät och fastighetsägare i hela Sverige.

Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter för hur massmedia och informationstjänster konsumeras. Den här förändringen innebär dessutom att vårt samhälle blir allt mer beroende av en säker och robust infrastruktur som når alla, överallt och alltid. Det handlar idag inte bara om tillgång till TV och radio utan även stöd för samhällsviktiga nät och digitala välfärdstjänster.

– Idag är valfriheten och tillgången av tjänster med hög kvalitet begränsad till några få aktörer. Vi tycker att det är viktigt med en oberoende och robust infrastruktur som fortsätter att stödja kommuners digitala agenda. Därför kommer Teracom att börja erbjuda drift- och kommunikationsoperatörstjänster till stadsnät och fastighetsägare runt om i landet, säger Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Boxer Group.

Behov av lokal närvaro i hela landet
Stadsnät och fastighetsägare har förutom en rad kapacitetsutmaningar även problem med att lösa resurser och bemanning på lokal nivå. En nationell aktör kan exempelvis erbjuda kostnadseffektiv övervakning av nät från en plats och avlasta den kommunala ägarens verksamhet.

– Vi anser att det finns ett stort behov hos stadsnät och fastighetsägare att få bättre tillgång till lokal service. Teracom erbjuder ett rikstäckande nät av strategiskt placerade master. Vi har redan en lokal närvaro och en landstäckande organisation på 54 orter med lång erfarenhet av fiber- och radionätskompetens samt av att sköta nät som absolut inte får fallera. Detta är något som våra kunder uppskattar idag och som vi är övertygade att även stadsnät och fastighetsägare kommer vara intresserade av, avslutar Åsa Sundberg.
Etiketter: teracom

Nyhetsarkiv