Internet of Things tar fart bland företagen

Pressmeddelande från Verizon:
En ny rapport från Verizon Enterprise Solutions, "State of the Market: The Internet of Things (IoT) 2015: Discover How IoT is Transforming Business Results", lanserades 16 januari och visar att företagens arbete med Internet of Things (IoT) börjar ta fart. Rapporten beskriver detaljerat de nyckelfaktorer som driver ökningen av driftsättningar för IoT och innefattar vägledning för företagsledare och ledare inom den offentliga sektorn för att utveckla en IoT-strategi.

Enligt Verizons rapport ges Internet of Things bränsle av teknologiska, politiska och sociala faktorer som driver fler organisationer att införa lösningar som nu möjliggjorts av IoT. Till exempel har användningen av sociala medier och mobil teknologi förändrat förväntningarna hos både konsumenter och medborgare. Förutom detta har minskade kostnader för sensorer, uppkopplingsmöjligheter och processorkraft gjort IoT ett mer praktiskt förslag till en bredare mängd organisationer. Förändrade regelmässiga krav över en rad olika industrier har också en påverkan.

– När du ser över spektrumet täcker IoT en mängd lösningar, från enheter du kan bära på kroppen till fjärrövervakning av enheter för energihantering till industriell transport, för att förbättra säkerhet och effektivitet. Nya användningsområden presenteras varje dag, däremot blir affärsmöjligheterna för IoT i relation till företagens införande ofta förbisedda. Inom det senaste året, mitt i en förbättrande ekonomi, har vi sett en rad nya aktörer börja använde IoT som ett verktyg för att förbättra kundernas upplevelser, påskynda tillväxt och skapa nya affärsmodeller som driver samhällsutvecklingen framåt, säger Mark Bartolomeo, vice president IoT Connected Solutions på Verizon.

Rapporten beskriver att färdigpaketerade IoT-lösningar alltjämt börjar förverkligas i större skala, som en ersättning för högst skräddarsydda lösningar, något som historiskt sett har karaktäriserat många IoT-implementationer hos företagen. Ett bredare IoT-landskap däremot, för med sig större säkerhetsutmaningar. Verizon noterar att digitala certifikat kan hjälpa till att tackla växande oro bland företagsledare och allmänheten och uppfyller regulatoriska krav kring IoT och säkerhet.

Tillväxtprognos för IoT hos företagen
Ny forskning från ABI Research på beställning av Verizon prognostiserar massiv tillväxt på bred skala där antalet IoT-uppkopplingar, företag-till-företag, mer än fyrdubblas mellan 2014 och år 2020 och stiger till uppskattningsvis 5,4 miljarder uppkopplingar globalt. Inom fordonsindustrin noterar Verizons experter inom telematik att 14 biltillverkare står för 80 procent av den globala fordonsmarknaden, och att alla har en strategi för uppkopplade bilar. Utöver detta nämner ABI Research att organisationerna kommer introducera mer än 13 miljoner enheter för kartläggning av hälsa och träning för arbetsplatsen vid år 2018. Verizons experter förutspår att de smarta städernas möjligheter och egenskaper vid år 2025 kommer bli någonting kritiskt att ha i åtanke för företag i färd med att bestämma var de ska investera och öppna anläggningar, till grund av dess påverkan på operativa kostnader och tillgången på talang.

Verizons IoT-tillväxt stödjer nuvarande trender
Verizon såg en årlig intäktsökning på 45 procent för deras IoT verksamhet under 2014, där aktiveringar över 4G LTE vuxit med 135 procent. Idag hanterar Verizon mer än 15 miljoner uppkopplingar som möjliggjorts av IoT för en rad olika industrier.

Enligt rapporten har antalet maskin-till-maskin-kopplingar som Verizon hanterar resulterat i tillväxt under 2014 inom följande sektorer:

Tillverkning - 204 procent
Finans och försäkringar - 128 procent
Media och underhållning - 120 procent
Övervakning av hemmet - 89 procent
Retail och hotell- och restaurangsektorn - 88 procent
Transport och distribution - 83 procent
Energisektorn - 49 procent
Offentlig sektorn/smarta städer - 46 procent
Sjukvård och läkemedelsindustrin - 40 procent

Barriärer för tillväxt
Trots den senaste tillväxten bland M2M-uppkopplingar och ett globalt fokus på lösningar möjliggjorda av IoT, tror Verizons experter att företagens införande på en bredare skala för nuvarande är lågt. Verizons experter uppskattar att endast 10 procent av företagen på omfattande skala har driftsatt IoT-baserade teknologier, vilket antyder att många företag befinner sig i en inledande fas eller väntar på fler insikter från tidigare användare. Detta gäller även för brett uppmärksammade kategorier som den uppkopplade bilen. Enligt Verizons experter inom telematik är fler än 600 miljoner fordon världen över för nuvarande inte uppkopplade till ett nätverk.

Bartolomeo poängterar att medan de drivande kärnteknologierna för Internet of Things som sensorer, molnet och intelligenta nätverk är bekanta för det flesta företag och organisationer inom offentlig sektor, kan det ändå vara ytterst komplext att formulera och genomförbar strategi och utveckla IoT-lösningar. Utöver detta nämner Bartolomeo att det fortfarande krävs en hel del arbete i hänseende att skapa och fastställa industristandarder.

– Allt eftersom införanden av maskin-till-maskin-teknologi fortsätter röra sig nedströms med miljontals uppkopplade slutpunkter kommer det förändra hur vi ser till cybersäkerhet och integritet. Vår roll är att hjälpa beslutsfattare att tackla komplexitet och säkerhetsproblem, genom att uppmuntra till en mer proaktiv attityd för att skapa värde för deras organisationer medan de reducerar potentiella risker, säger Bartolomeo.
Etiketter: verizon

Nyhetsarkiv