Konsumenter alltmer positiva till mobila betalningar

Pressmeddelande från MasterCard:
Ny studie från MasterCard visar att allt färre känner sig oroliga över säkerhetsaspekten kopplat till mobila betalningar. 2014 var 91 procent av konversationerna i sociala medier om säkerhet positiva, jämfört med bara 20 procent 2012.

MasterCard har tillsammans med Prime Research genomfört den tredje årliga undersökningen där man gått igenom över 19 miljoner inlägg på sociala medier som Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Weibo (CN) Google+ och YouTube för att identifiera konsumenters attityder till digitala betalningar och mobila betalningslösningar.

Resultatet visar inte bara att diskussionen har växt enormt utan också att tonalitet och fokus för diskussionerna har förändrats. Istället för säkerhet är det nya möjligheter genom nya enheter som tillåter mer avancerade och säkrare tekniker, som till exempel tokenisering och biometriska lösningar, som får mest uppmärksamhet.

Positiva konversationer ökar
* Den allmänna uppfattningen om mobila betalningar blir allt mer positiv.
* 94 procent av konversationerna om mobila betalningar var positiva under 2014 jämfört med 77 procent under 2013.
* Mest positiva var människor kring innovation, betalningsupplevelse och den ökade acceptansen för mobila betalningar.

Samtal om säkerhet rankas som de mest positiva ämnena
* Överlag var 91 procent av konversationerna om säkerhet positiva under 2014, jämfört med bara 20 procent 2012. Då var säkerhet ett ämne som främst diskuterades i negativa sammanhang.
* Säkerhetsfrågan skapade mycket förvirring och oro under 2012 och 2013. Idag pratar istället konsumenterna positivt om säkra lösningar.
* Tokenisering och biometriska lösningar, som båda diskuterades starkt under 2014, har bidragit till den förändrade synen på säkerhet när det gäller mobila betalningar.

Större fokus på fördelarna med mobila betalningar
* Även om konversationerna kring säkerhet överlag var positiva, var antalet av dessa relativt få.
* Konversationerna kring digital innovation och en bättre användarupplevelse i mobilen och andra uppkopplade enheter, stod för majoriteten av diskussionerna under 2014 (71 procent).
* Bekvämlighet lyftes fram som den största fördelen med mobila betalningar (94 procent var positiva). Konsumenterna delade helst information om specifika inköp man hade gjort med mobilen och hur mobilen kunde användas till olika vardagsköp.
* Vid sidan om bekvämlighet diskuterades olika belöningssystem kopplade till innovation – som t.ex. kuponger, lojalitetsprogram och poäng flitigt. Ytterligare fördelar kopplade till mobila betalningar ökar konsumenternas benägenhet att använda mobila enheter. Här finns möjligheter för andra digitala betalningslösningar som MasterPass.

Om studien
Prime research har genomfört den tredje studien om mobila betalningar för att identifiera konsumenters attityder till digitala betalningar och mobila betalningslösningar. Underlaget består av mer än 19 miljoner inlägg på sociala medier, som Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Weibo (CN), Google+ och YouTube. Resultatet är en unik sammanställning av konsumentinsikter från 56 marknader i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Asien och Stillahavsområdet.
I år täckte studien över 8 miljoner konversationer i ämnet digitala betalningar och mobila lösningar, vilket speglar det ökade intresset för dessa ämnen. Med hjälp av Primes egenutvecklade analysverktyg för sociala medier lyckades studien identifiera trender inom innovation och säkerhet samt andra aspekter kopplade till digitala betalningar.

Nyhetsarkiv