Huawei ökar innovationstakten i Europa

Pressmeddelande från Huawei:
Nu ökar Huawei innovationstakten i Europa. Under 2014 gjorde Huawei totalt 1600 patentsökningar i regionen. Och under året godkändes hela 493 nya Huawei-patent i Europa av den europeiska patentbyrån (European Patent Office, EPO). Sverige var en starkt bidragande marknad med hela 58 ansökningar om patent för teknik som var uppfunnen och utvecklad i Sverige. Främst handlar de svenskutvecklade patenten om 4,5- och 5G-teknik.

– År 2000 etablerade Huawei sig i Sverige genom att anlägga sin första anläggning för forskning och utveckling utanför Kina. I år firar vi 15 år på marknaden och nu är vi totalt 600 personer på Huawei i Sverige, och av dessa 600 arbetar i dag 350 medarbetare inom forskning och utveckling. Fram till och med 2016 kommer vi att utöka personalstyrkan inom forskning och utveckling med 100 nya medarbetare för att säkerställa vår lokala innovationskraft, säger Wells Li, Sverigechef Huawei.

Under 2014 ökade Huaweis totala patentansökningar till den europeiska patentbyråns (EPO) till 1600. Och under året godkändes samtidigt hela 493 Huawei-patent i Europa. Detta gör Huawei till nummer sju på listan över företag med flest europeiska patent, en klättring från nummer 13 (2013). Detta är också den högsta positionen som ett kinesiskt företag har haft på EPO:s ranking och en tydlig indikation på Huaweis engagemang inom forskning och utveckling (FoU) i regionen.

Under 2014 ansökte Huawei om 140 nya patent till EPO för uppfinningar som har utvecklats i Europa. Av dessa 140 patentansökningar var hela 58 stycken från Sverige och utvecklingsresurserna i; Kista, Lund, Göteborg samt de två FoU-anläggningarna i Helsingfors och Dublin, som också räknas in till den svenska utvecklingsverksamheten.

– Huaweis roll som en av ledarna inom europeiska patentansökningar är ett bevis på vårt fokus på innovation och vårt starka engagemang i den europeiska marknaden. Vi är starka i Norden och speciellt i Sverige. Våra team jobbar hårt för att hitta ny teknik som skapar bättre kommunikation för alla användare. Våra svenska uppfinningar finns i dag i nätverk runt om i hela världen och jag är säker på att vårt svenska bidrag bara kommer att växa, säger Urban Fagerstedt, Sverigechef för Huaweis forskning och utveckling.

Totalt mottog EPO 151981 patentansökningar under 2014, en ökning med 2,7 procent och även ett historiskt rekord.

– Europa fortsätter att stärka sin nyckelroll som en global hub för teknik och utveckling för ett antal globala företag, säger Benoit Battistelli, President, EPO.

Varje år investerar Huawei över tio procent av sin vinst i forskning och utveckling för att kunna fortsätta bidra med innovativa patent till branschen. Huawei jobbar även hårt för att stärka patentskyddet. Huawei är exempelvis ett av de första kinesiska bolagen som har skrivit på licens-arrangemang med västerländska motparter och företaget samarbetar proaktivt med andra företag för att främja patentskyddet på global nivå. Detta följer EU:s linje för att hjälpa företag att skydda patent, varumärke och upphovsrätt som ett sätt att stärka deras konkurrenskraft.
Etiketter: huawei epo

Nyhetsarkiv