Tillväxt att vänta för kontaktcenter i molnet

Pressmeddelande från Interactive Intelligence:
Interactive Intelligence förutspår att årets ledande trend inom kommunikationssystem för företag kommer att vara den snabba tillväxten av antalet molnbaserade projekt. Enligt Frost & Sullivans rapport "Analys av EMEA Hosted Contact Center Services Market", 2013-2019 kommer den årlig tillväxttakten (CAGR) för kontaktcentertjänster i molnet i EMEA öka med 16,9 procent.

Frost & Sullivan uppskattar att värdet av molnbaserade kontaktcenter lösningar 2013 i EMEA-regionen nådde 983 miljoner USD. EMEA är den näst största marknaden för dessa lösningar i världen och motsvarar 28 procent av den globala marknaden och överträffas endast av Nordamerika som står för 57 procent. England, Tyskland, Frankrike och de skandinaviska länderna har den största andelen på denna marknad, medan intäkterna stiger snabbast i mindre penetrerade länderna, det vill säga i Afrika och Mellanöstern, Östeuropa, och Ryssland.

– Lägre kostnader, ökad flexibilitet, förmågan att matcha resurser till dagens behov, snabb implementering, samt god tillgång till uppdateringar är bara några av styrkorna molntjänster har vilket gör det möjligt för denna marknad att växa så snabbt. Molnet är inte en modefluga, utan en trend som kommer att revolutionera världen av tekniklösningar för företag, säger Daniel Eisenberg, Nordenchef, Interactive Intelligence.

Dagens konsumenter är mer tekniskt kunniga och använder nya kommunikationskanaler, inte bara i privata kontakter utan också i kontakt med kontaktcenter. En konsekvens av detta är den ökade efterfrågan av multimedialösningar som hanterar en mängd kanaler i ett samlat gränssnitt, en ökning som ses över hela Europa. Frost & Sullivan förutspår en ökning av användningen av alla kommunikationskanaler inom kontaktcentret de kommande 12 till 24 månaderna men det är sociala medier som kommer att växa mest.

Nyhetsarkiv