Aspiro rapporterar WiMPs användarsiffror

Pressmeddelande från Aspiro:
Aspiro AB meddelar idag, med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från Project Panther Bidco*, uppdaterade användarsiffror för sista januari för bolagets musiktjänster.

Per utgången av januari 2015 hade Aspiro totalt 503 000 användare. Tabellen nedan visar fördelningen av kunderna och motsvarande ett år tidigare.
 
Betalande användare 31 jan 2015 31 jan 2014
Via partners 391 000 482 000
WiMP Premium/Basic 71 000 74 000
WiMP HiFi 24 000 10 000
TIDAL 17 000 N/A
Totalt 503 000 566 000
 
Kunder i prövoperiod 31 jan 2015 31 jan 2014
TIDAL 6 000 N/A
WiMP HiFi 2 000 2 000

TIDAL prövoperioder är huvudsakligen 7 dagar.

Per utgången av december 2014 hade Aspiro totalt 500 000 betalande användare, varav 23 000 WiMP HiFi och 12 000 TIDAL. Antalet kunder genom partnerkanaler minskade under januari, huvudsakligen på grund av utlöpta erbjudanden från telefonoperatörpartners.

* Bakom bolaget Project Panther Bidco, som i slutet av januari lade ett bud på Aspiro värt ungefär en halv miljard kronor, står Jay-Z (som egentligen heter Shawn Carter).

Nyhetsarkiv