Elgiganten rullar ut nytt transportupplägg

Pressmeddelande från Elgiganten:
Elgiganten har tecknat nytt transportavtal med tio nordiska transportföretag som tar över alla utgående transporter från Elgigantens Nordiska Distributionscenter i Jönköping till över 390 varuhus och hemkörningshubbar i hela Norden med start i februari.

Med det nya transportavtalet stärker Elgiganten sitt beställaransvar, bland annat genom ökade krav på löne- och arbetsvillkor och trafiksäkerhet samt ökade kontrollmöjligheter och uppföljning av transporterna. En av de viktigaste förändringarna för ökad kontroll är att Elgiganten nu tar över ansvaret för all transportplanering tillsammans med samarbetspartnern Inquire AB.

– Vi har bestämt oss för att vi ska vara ledande även inom transportområdet. Bra logistik handlar inte enbart om att få produkterna till rätt plats i rätt tid till rätt kostnad. Vi vill att det ska göras med så liten påverkan på vår gemensamma miljö som möjligt och utan att människor blir utnyttjade eller utsatta för fara. Vi har gjort ett gediget arbete för att säkerställa att vi tar vårt fulla ansvar både som beställare och samhällsmedborgare, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Transportlösningarna ska hålla rätt nivå av säkerhet, kvalitet och service, men här finns också ett starkt fokus på det som Elgiganten valt att kalla "Logistik med hjärta", det vill säga socialt ansvarstagande. Med det nya transportupplägget har man valt att samarbeta med transportörer som är beredda att vara med i den utvecklingen och som nu ska hantera alla utgående transporter från Elgiganten Nordiska Distributionscentret i Jönköping till över 390 varuhus och hemkörningshubbar i hela Norden.

– Vårt nuvarande transportavtal löper ut i juni och arbetet med att utforma det nya transportavtalet och hitta samarbetspartners som uppfyller våra krav har tagit närmare två år. Under processens gång har vi fört dialog med 85 nordiska transportföretag och tio av dessa har vi nu tecknat avtal med, säger Niclas Eriksson.

De nya transportörerna kommer att fasas in med start i februari. Från och med 8 juni sker alla utgående transporter med våra nya leverantörer.
De transportföretag som Elgiganten teckat avtal med är:
Sverige - ACX Logistics AB, Bring Cargo Inrikes AB, Rosenlunds Åkeri AB, Tommy Nordbergh Åkeri AB och Wiréns Åkeri AB.
Norge - Kingsrød Transport AS och Termo Transit AS.
Danmark - DSV Road AB.
Finland - Ahola Transport och Oy Scandic Trans Ab.
Det samlade värdet för avtalen uppgår till 250 miljoner kronor.
Etiketter: elgiganten

Nyhetsarkiv