Media Markt förändrar bemanningsstruktur

Pressmeddelande från Media Markt:
Media Markt gör nu förändringar i sina varuhus bemanningsstruktur med det primära syftet att höja servicegraden för sina kunder. Förändringen innebär att varuhusens bemanning kommer utgå från kundflödet med mer personal vid tidpunkter då många kunder befinner sig i varuhusen.

Den nya bemanningsstrukturen är en del av det förändringsarbete Media Markt påbörjat under 2014 och är ett led i att bli ännu bättre på att tillgodose kundernas behov. Projektet innebär att Media Markt kommer att se över varuhuspersonalens arbetstider och göra förändringar i schemaläggningen för att optimera personalstyrkan i varuhusen på de tider som kunderna är där.

– Vi vet att kunderna efterfrågar mer personlig expertis och möjlighet att få prova på produkterna på plats i varuhuset. Därför satsar vi nu både på att utforma varuhusen på ett bättre sätt och se till att vi har bästa möjliga bemanning av personal på de tider som kunderna besöker oss, säger Per Kaufmann, VD Media Markt Sverige.

Förändringen är ett initiativ från ledningen i Sverige och ett naturligt steg för utvecklingen av verksamheten på den svenska marknaden.

Den 2 februari informerades personal och de fackliga organisationerna om förändringen och nu väntar fackliga förhandlingar. Den nya bemanningsstrukturen beräknas införas från och med maj 2015.
Etiketter: media markt

Nyhetsarkiv