Håll värmepumpen uppdaterad

Nibe Uplink, som kopplar upp Nibes värmepumpar mot internet och gör det möjligt att följa det som sker på displayen även om man befinner sig långt hemifrån, har nu vidareutvecklats. Funktionen heter Smart Price Adaption och ger värmepumpen information om det kommande dygnets elpriser, för att sedan anpassa driften efter dessa.

Smart Price Adaption bygger på information från elbörsen NordPool Spot. Priserna i kombination med förväntade värme- och varmvattenbehov styr sedan automatiskt värmepumpen. Nibe Uplink finns i en bastjänst och två premiumtjänster där Smart Price Adaption ingår i alla. Det enda som krävs är ett timprisabbonemang hos din elleverantör. För äldre modeller med färgskärm där Uplink inte ingår, är det möjligt att göra en uppgradering.
Etiketter: nibe

Nyhetsarkiv