Fem tillverkningstrender formar marknaden

Pressmeddelande från Verizon:
Högre grad automation och investeringar drivna av accelererade produktionscykler och avancerad teknologi kommer fortsätta att revolutionera industrin. 2015 är här och det är dags att blicka framåt mot de trender som kommer påverka tillverkningsindustrin över hela världen.

Hela leverantörskedjans ekosystem, vilket innefattar tillverkare, distributörer och återförsäljare, undergår en affärstransformation, något som svarar till dynamiska förändringar för skiftande förväntningar hos konsumenterna, time-to-market och intensiv global konkurrens styrd av framväxande internet- och mobilekonomier.

Teknologiska framsteg, parat med demografiska förändringar på arbetskraftsmarknaden är det som formar denna nya affärsmodell. För att behålla ekonomisk stabilitet måste återförsäljare sälja produkter snabbare och till konkurrenskraftiga priser vilket skapar ringar på vattnet över hela leverantörskedjan. Exempelvis måste tillverkare nu accelerera produktionscykler och distributörer måste korta ned leveranstiderna.

Intressenter genom försörjningskedjan har inget annat val än att anpassa sina affärsmodeller för att möta konsumenternas krav och öka intäkterna. Däremot hjälper teknologi företagen att hålla sig relevanta i dessa föränderliga tider. Nedan följer fem trender som kommer påverka branschen under 2015:

1: ”SMAC Stack” – adoption för att öka i hastighet
En comeback för tillverkning drivs av SMAC (social, mobile, analytics and cloud). Detta börjar bli en essentiell teknologisk verktygslåda för företagen och representerar nästa våg i att driva högre kundengagemang och tillväxtmöjligheter.

2: Sociala medier för att ytterligare påverka innovation i affärsmodeller
Sociala medier tvingar tillverkare att bli mer kundorienterade, enligt ett whitepaper från IDC, “The Future of Manufacturing”, sponsrat av Infor. Den traditionella B2B-modellen börjar bli utdaterad eftersom dagens uppkopplade kunder är bättre informerade och förväntar sig produkter on-demand.

3: Internet of Things (IoT) kommer öka automation och arbetstillfällen
Ett förnyat fokus på vetenskap och ingenjörsutbildning gror en arbetskraft inom tillverkningsindustrin som kan hantera högteknologiska system. Detta tillåter en högre grad automation som frigör tid för anställda att fokusera på R&D.

4: Större kapitalinvesteringar
Även om långsam ekonomisk återhämtning fortsätter att hindra expansion och tillväxtmöjligheter visar de senaste industri- och regeringsrapporterna ett uppsving för finansierade kapitalinvesteringar.

5: Framväxten av ”Next-shoring”
Ökningen av en allt mer teknisk arbetsstyrka för att hantera drift i leverantörskedjan kombinerat med högre löner i Asien, högre fraktkostnader och behovet att accelerera time-to-market för att möta återförsäljarnas och kundernas krav har lett till att fler företag ändrar sina tillverkningsstrategier från outsourcing utomlands till att utveckla produkter närmare försäljningsstället.
Etiketter: verizon

Nyhetsarkiv