ETTnoll Design & ServiceConnection

Pressmeddelande från ETTnoll Design AB:
DMS Sweden AB och ETTnoll Design AB meddelar härmed att ETTnoll Design AB har förvärvat samtliga aktier i bolaget ServiceConnection i Sverige AB, som idag äger och driver den webbaserade kommunikationsplattformen ServiceConnection. ETTnoll Design AB blir därmed marknadsledande inom webbaserad eftermarknadshantering för elektronikbranschen i Norden.

Från 2015-01-07 kommer ServiceConnection att drivas vidare av ETTnoll Design AB, som har för avsikt att utveckla tjänsterna vidare samt även integrera ServiceConnection med Serviceinfo som sedan drygt 10 år ägs och drivs av bolaget ETTnoll Design AB från Piteå.

– Målet med affären är att vi vill kunna erbjuda den Nordiska marknaden en fullskalig modern kommunikationsplattform för reklamations- och serviceärenden, med så många integreringar som möjligt inom telekom-, hemelektronik- och vitvarubranschen, säger Håkan Johansson, VD för ETTnoll Design AB.

ServiceConnection kommer att drivas vidare precis som tidigare och de kunder som idag använder ServiceConnection kommer dessutom att erbjudas fler kommunikationsvägar, fler integrationsmöjligheter och fler funktioner än tidigare. DMS kommer att under 2015 bistå ETTnoll Design med sitt tekniska kunnande för befintliga kunder och system.

För DMS Sweden innebär affären en möjlighet att fokusera på marknadsföring och vidareutveckling av servicesystemet SoS2000 till andra branscher än den nuvarande telekom och hemelektronikbranschen.

– Jag ser detta som en win-win lösning. Nu när ServiceConnection tillförs de resurser och den marknad som det förtjänar kan DMS fokusera på kärnprodukten SoS2000 och de utmaningar som väntar där. Vi ser fram emot vårt nya samarbete med ETTnoll Design och är glada för det mervärde som nu också tillförs våra gemensamma kunder, säger Thom Britten Austin, VD och ägare till DMS Sweden.

Nyhetsarkiv