Trenderna för 2015

Pressmeddelande från Samsung:
Samsung Electronics avslöjar fem trender som under 2015 och framåt kan komma att förändra våra liv. Ny teknik, utveckling av konsumentbeteenden och attitydförändringar bland företag och regeringar kommer bidra till stora förändringar i vardagslivet.

– Teknik kan förändra vårt levnadssätt dramatiskt. De här trenderna, varav vissa är nya, kommer så småningom att förändra våra dagliga rutiner i allt från hur vi bor, jobbar och klär oss. Trenderna ger oss en ögonblicksbild av vår framtid, säger Ran Merkazy från Samsungs europeiska innovationscenter.

Trend 1: Bärbar teknik skapar ny era av klädsel i näringslivet
Yrkesverksamma kommer i allt större utsträckning att förlita sig på bärbar teknik för att vara bättre organiserade, bättre informerade och mer effektiva. Ett exempel är smarta klockor, där företagsledare och andra kommer att använda bärbar teknik för att hålla sig uppdaterade utan att behöva förlita sig helt på en smartphone.
Nya studier från Samsung inom bärbar teknik i näringslivet visar att:
* 47 procent av användarna av bärbar teknik kände sig mer intelligenta.
* 61 procent kände sig bättre informerade.
* 37 procent sa att bärbar teknik hjälpte dem att utveckla sin karriär.
* 61 procent hävdade att de blev mer effektiva.
Enligt Samsung kommer bärbar teknik att bli ett normalt inslag på kontor runt om i världen från och med 2015.

Trend 2: ”Power Hours” i arbetslivet – tekniken berättar när vi presterar som bäst
En ny våg av applikationer i kombination med den bärbara teknikens framfart kommer göra det möjligt för människor att kartlägga produktivitetstoppar under dygnet.
– Allt eftersom människor får en mer holistisk inställning till välmående kommer troligtvis nya generationer av hälsorelaterade applikationer att dyka upp. Folk kommer förstå när de är som mest produktiva och när de behöver ta en paus och rensa huvudet, säger Lysa Clavenna, innovationschef på Samsung Europa.
Tekniken skapar möjligheten att se över våra arbetsscheman. Enligt en undersökning från Samsung från 2014, som omfattade 4 500 yrkesverksamma, medgav 75 procent att de gör personliga ärenden under arbetstid, och arbetsuppgifter på fritiden. 38 procent menar att det hjälper dem att vara mer produktiva. Nästan en tredjedel av respondenterna säger att mixen av arbete och fritid gör dem mindre stressade.
– Människors arbetsliv och fritid växer ihop ytterligare under 2015. Nytänkande företag kommer tack vare flexibel teknik, och möjligheter att arbeta på distans, att ändra syn på hur den moderna arbetsplatsen ser ut, säger Lysa Clavenna.

Trend 3: VR-teknik och skärmar leder till ny generation av digitala butiker
Det går inte att förneka att traditionell shopping har påverkats kraftigt av ökningen av shoppingkanaler och enligt det multinationella revisions- och konsultföretaget PwC stängdes 16 affärer om dagen i Storbritannien under första halvan av 2014. Shoppingområden har höga lokalhyror och ofta ont om yta, vilket resulterar i att butikskedjor- och ägare måste vara kreativa i hur de visar upp produkter genom att använda väggyta till interaktiva displayer och surfplattor.
Pop-up butiker visar inga tecken på att försvinna utan kommer även att finnas virtuellt. Därigenom är de med i den växande trenden av click and collect som tillåter kunder att konsumera dygnet runt, var som helst. Den virtuella verkligheten kommer även att ta sig in i detaljhandeln och ge kunder möjlighet att noga studera större varor och köp de är intresserade av, som exempelvis bilar och resor.

Trend 4: Automatiserade lösningar för smarta hemmet vanligare
Två av fem har redan någon typ av automatisering i hemmet, främst i form av uppvärmning, ventilation eller underhållning. Smarta plattformar som SmartThings som ger möjlighet att kontrollera hushållsapparater direkt från mobiltelefonen kommer att påskynda utvecklingen mot smarta hem ytterligare.

Trend 5: Barn födda under 2015 lär sig räkna, skriva och – programmera
Europeiska kommissionen uppskattar att det år 2020 kommer att finnas 900 000 vakanser inom information- och datateknik. Och att 90 procent av alla arbetstillfällen under 2015 kommer att kräva någon typ av IT-vana.
Även allt fler regeringar världen över har uppmärksammat IT-kunnande som en grundläggande kompetens för dagens samhälle och inkluderar nu programmering i sina övergripande läroplaner. I Storbritannien har exempelvis en ny läroplan med fokus på datorer tillämpats, där barn från fem års ålder lär sig programmering. Samsung förutspår att denna typ av innovation inom utbildningssektorn under 2015 och framöver kommer utgöra en norm, då företag, utbildare och regeringar gemensamt arbetar för att öka kunskapsnivåer i Europa.
I förlängningen kommer detta även resultera i att praktikplatser och lärlingsprogram blir viktigare då företag i allt större utsträckning inser fördelarna med att involvera unga, teknikkunniga människor i organisationen. Som följd kommer även kravet på befintliga anställdas datorkompetens att höjas, vilket ökar efterfrågan för intensivutbildningar i programmering och datakunskap.
Etiketter: samsung

Nyhetsarkiv