Pioneer omstrukturerar

Pressmeddelande från Pioneer:
Pioneer Europe meddelar att man avser genomföra en omorganisation.

Pioneer Corporation avser att genomföra en omstrukturering av verksamheten i en kombination av överlåtelse, integration och effektivisering, som för Europas del kan leda till att 85 tjänster går över till nya verksamheter och att ytterligare 129 riskerar bli övertaliga. Som tidigare meddelats, i september, avser Pioneer att koncentrera sina ledningsresurser i och bygga en affärsstruktur centrerad på affärsområdet Car Electronics.

Affärsområdet DJ i Europa kommer att överföras till Pioneer DJ Europé Ltd, vars aktier i moderbolaget ägs av KKR (85,05%) och av Pioneer (14,95%).
Affärsområdet Home Audio Video och hörlurar kommer att integreras med Onkyo, och Pioneer kommer att äga 14,95% av aktierna i Onkyo. Slutligen kommer affärsområdet Car Electronics att effektiviseras i syfte att förbättra lönsamheten.
Pioneer genomförde 10 december ett extraordinärt möte med all personal och meddelat sin avsikt att för Europas del minska med 129 tjänster av totalt 470 i tolv länder där Pioneer Europe har dotterbolag och filialer, däribland Norden.
Konsekvenserna för den Nordiska verksamheten är att av dagens totalt 31 tjänster kan 13 tjänster komma att erbjudas anställning i någon av de tre nya verksamheterna och att 18 tjänster riskerar bli övertaliga.

Ovanstående har meddelats all personal och berörda fackliga förbund den 9:e december. Nu går Pioneer in i en fas av informationslämnande och samrådsförfaranden med berörda parter.
Etiketter: pioneer

Nyhetsarkiv